Asociace T.G. Masaryk byla založena dne 13. května 1999 jako nezisková, nevládní a nezávislá organizace pro občany českého původu a jejich rodinné příslušníky, jakož i pro sympatizující a přátele, žijící v Mexiku, bez rozdílu politického přesvědčení, náboženství, pohlaví, národnosti, povolání nebo rasy.

La Asociación T. G. Masaryk fué constituída el 13 de mayo de 1999 como una organización no lucrativa, apolítica, no gubernamental ni comprometida integrada por personas de origen checo y sus familiares así como por simpatizantes residentes en México. No hay distinción de credos políticos, religiosos, sexo, nacionalidad, ocupación o raza.

2 de noviembre del 2011.

Go to top